Vi hjælper med at binde de løse ender

Over 50 års erfaring

KOAL transport er et af Danmarks største jernbaneinfrastrukturforvalter og en statslig styrelse under Transport- og Bygningsministeriet, der driver, vedligeholder og udvikler den statsejede jernbaneinfrastruktur.

Banedanmark forestår drift og vedligeholdelse af spor- og signalanlæg, ligesom selskabet har visse opgaver på stationerne. Banedanmark er også ansvarlig for styring af togtrafikken, overordnet køreplanlægning og for at tildele jernbanekapacitet (plads på jernbanenettet) til jernbanevirksomhederne. Endvidere skal Banedanmark opkræve afgifter for jernbaneselskabernes anvendelse af skinnenettet – de såkaldte infrastrukturafgifter. Endeligt projekterer og gennemfører Banedanmark større anlægsopgaver i relation til statens jernbanenet. Selve entreprisen af projekterne udføres som regel af eksterne leverandører, som Banedanmark hyrer gennem udbud.

Læs mere her

Send din forespørgsel her

Transport er befordring

af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet. Ordet er afledt af de latinske ord trans, der betyder “over”, og portare der betyder “at bære”.

Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne køretøjer, motoriserede køretøjer, tog, fly og skibe. Transport og kommunikation er begge substitutter og komplementerende. Transportvækst ville være umulig uden kommunikation, og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden.