En bil (eller et automobil) er et selvkørende, motoriseret køretøj.

Den 14. marts 1902 blev ordet bil for første gang taget i brug – i Politiken, der havde udlyst en konkurrence om afløserord. Om forslaget “bil” skrev journalisten, at det nok var for nyt og dristigt, og at forslaget tøf var det bedste. Alligevel var det “bil”, der vandt og blev det fællesnordiske ord, som har fortrængt andre kandidater. Ordet er en forkortelse af “automobil” med ophav i græsk auto og latin mobilis “bevægelig”. I fransk og tysk valgte man derimod forleddet “auto”. Englænderne fandt en anden løsning seks år tidligere – car. Ordet har sit ophav i et keltisk carr – “vogn”, og det kom tilbage til engelsk via latin og fransk i formen carriage med betydningen “vogn, kærre”. Det er også ophav til spansk og italiensk carro. I 1826 begyndte amerikanerne at omtale jernbanevogne som car, men i 1896 blev ordet taget i brug om automobiler.

Services